Privacy Statement voor Sollicitanten

HET IT VERWERKT UW PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN SOLOCITATIES

HET IT hecht veel belang aan de privacy van sollicitanten. In deze privacyverklaring voor sollicitanten informeren wij jou op transparante wijze hoe wij omgaan met jouw gegevens.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle verwerkingen van persoonsgegevens die in het kader van de sollicitatieprocedure door HET IT worden gedaan.

BEGRIPPEN

  • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over je zeggen. In het kader van de sollicitatieprocedure zijn dit: naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens), geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, cv en motivatiebrief.
  • Verwerken: het begrip ‘verwerken’ is een verzamelnaam voor alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Dit is niet alleen het verzamelen van die gegevens, maar ook het vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, raadplegen, doorzenden en bijvoorbeeld het verwijderen van gegevens.
  • Verwerkersverantwoordelijke: HET IT is verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonsgegevens.
  • Grondslagen en doelen voor verwerking van persoonsgegevens in het kader van een sollicitatie
  • Wij verwerken persoonsgegevens, omdat we deze persoonsgegevens nodig hebben als je bij ons solliciteert. Bijvoorbeeld om je te kunnen uitnodigen voor een sollicitatiegesprek. Een andere reden is dat wij een zo goed mogelijk beeld van je proberen te krijgen en willen beoordelen of jij geschikt bent voor de desbetreffende functie. Hiervoor kunnen wij ook gegevens gebruiken die wij van anderen over je krijgen. Bijvoorbeeld van voormalige werkgevers (via referenties via jou verkregen). Een Google- en social mediaonderzoek kan deel uitmaken van de procedure. Resultaten worden met jou besproken. Al deze verwerkingen doen wij op basis van de uitvoering van de sollicitatieprocedure. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn, of wanneer dit noodzakelijk is voor de sollicitatieprocedure.

HOE LANG HET IT GEGEVENS BEWAART

Standaard verwijderen wij jouw persoonsgegevens 4 weken nadat de sollicitatieprocedure is afgerond. Dit gaat om alle sollicitatiegegevens zoals je motivatiebrief, cv en eventuele assessmentgegevens. Het is mogelijk dat we jou tijdens de sollicitatieprocedure vragen of jij het goed vindt dat we jouw gegevens langer bewaren, voor maximaal de duur van een jaar. Dit kan voorkomen indien je bijvoorbeeld niet gekozen wordt voor de functie waarop je hebt gesolliciteerd, maar wij wellicht binnen een jaar een andere passende functie voor jou denken te hebben.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Bij de verwerking van je persoonsgegevens gelden bepaalde rechten namelijk:

  • Recht op inzage en kopie: Je hebt het recht op inzage in, en een kopie van, alle data die van jou worden opgeslagen.
  • Recht op rectificatie: Als jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn of in strijd met de wet, heb je het recht om jouw gegevens te laten rectificeren.
  • Recht op vergeten worden: Je kunt vragen om gegevens die van je zijn vastgelegd te wissen als je bezwaar hebt tegen de verwerking van die gegevens.
  • Recht op beperking van de verwerking: Je kunt in bepaalde gevallen vragen de persoonsgegevens die van je worden verwerkt, te beperken.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door HET IT verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met HET IT op via info@het-it.nl.