MVO

HET IT streeft naar een optimale balans tussen people, planet en profit.
Bekijk hier wat we doen op gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De wereld staat voor grote uitdagingen op het gebied van omgaan met schaarse hulpbronnen, het tegengaan van klimaatveranderingen en het creëren van ontwikkelingskansen voor iedereen. HET IT gelooft in duurzame en verantwoorde groei die rekening houdt met een optimale balans tussen people, planet en prosperity.

MVO HET IT

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

HET IT streeft continuïteit na in duurzame klantrelaties in het zogenoemde MidMarket en (semi-)overheidssegment. Dit betekent een voortdurende mix van innovatie, investeringsbereidheid en conservatisme. Máár ook bescheidenheid, winstgevendheid, beheerste groei, professionalisme en flexibiliteit binnen de organisatie, waarbij oog is voor persoonlijke betrokkenheid met alle belanghebbenden.

Het betekent ook zorgvuldig een product- en dienstenportefeuille vermarkten die past bij onze klanten en die bijdraagt aan een duurzame digitale economie. Het bieden van slimme IT-oplossingen, zoals het verplaatsen van fysieke servers voor bijvoorbeeld dataopslag naar de cloud, is één van de positieve ontwikkelingen voor het verminderen van het energieverbruik en het verlagen van de IT-kosten van een organisatie.

“We verwachten dat door steeds slimmere ICT-toepassingen in 2030 tot tien keer zo veel energie wordt bespaard als de sector zelf verbruikt. Daarnaast maken innovatieve oplossingen de noodzakelijke transitie mogelijk naar een duurzame digitale economie.”

– Rob Idink
Managing director HP Nederland, Portefeuillehouder Duurzaamheid

Milieu verantwoordelijkheden

Onze speerpunten met betrekking tot duurzaamheid zijn:

 • Het verkleinen van de CO2 foot print;
 • Vervoersmaatregelen in combinatie met vermindering CO2 uitstoot;
 • Afvalstromen en verpakkingsmaterialen;
 • Circulariteit van de afgeschreven goederen in het kader van de circulaire economie;
 • Stimuleren van Hybride of Elektrische auto’s

Wij voeren een actief beleid voor het scheiden van bedrijfsafval en het hergebruiken van verpakkingsmateriaal. Het gebruik van papier binnen de organisatie wordt tot het minimum teruggebracht en op het gebied van energieverbruik neemt HET IT uitsluitend groene stroom af. Tevens is het pand al in een vroeg stadium voorzien van LED-verlichting die tot 80% energie bespaart en voor 90% recyclebaar is. Daarnaast gebruiken wij energiebesparende apparatuur op de werkplek die bij inactiviteit automatisch overschakelen naar slaapstand en energiebesparende modus.

Als Value Added Reseller hebben wij afspraken met onze leveranciers gemaakt om orders van verschillende klanten te combineren en een hoge bezettingsgraad van het laadvermogen te bewerkstelligen. Dit leidt tot minder vervoerbewegingen en daardoor minder CO2 uitstoot. Alle afgeschreven computers, onderdelen en randapparatuur voeren wij veilig en milieuvriendelijk af naar de Stichting EcoWare waar deze voor onderwijs of maatschappelijke doeleinden wordt ingezet.

Maatschappelijke verantwoordelijkheden

 • HET IT controleert of de toeleveranciers een actief en aanvaardbaar maatschappelijk beleid voeren aangaande de samenwerking voor verschillende projecten;
 • Het retourneren van gebruikte hardware kan in overleg met opdrachtgevers in een fonds / spaarpot gedeponeerd worden voor duurzame activiteiten als zonnedak participatie, sponsoring van groenvoorziening op scholen en andere gemeentelijke initiatieven. bijvoorbeeld zonnedak participatie, sponsoring groenvoorziening op scholen en andere duurzame projecten;
 •  HET IT ondersteunt een aantal goede doelen, die vooral zijn geselecteerd naar persoonlijke levenservaringen van onze medewerkers:
  • Habitat for Humanity
  • Nederlandse Hartstichting
  • KWF Kankerbestrijding
  • Xenia Hospice
  • Stichting Opkikker
  • Diverse deelnemende teams aan de Roparun
  • Diverse deelnemers aan de Alpe d’Huzes

Ethische verantwoordelijkheden

 • Wij handelen uitsluitend ethisch verantwoord, binnen de wet en ondernemen actie als wangedrag wordt waargenomen;
 • Wij behandelen alle mensen met waardigheid en respect;
 • Wij stimuleren gelijke rechten, gelijke behandeling, gelijke kansen en gelijke beloning voor vrouwelijke en mannelijke medewerkers;
 • Wij maken geen onderscheid op basis van afkomst, etniciteit, godsdienst, leeftijd, politieke voorkeur, seksuele voorkeur of handicap

Werkgevers verantwoordelijkheden

 • HET IT staat voor eigen continuïteit en die van de werknemer;
 • Wij hanteren geen standaard CAO, echter diverse onderdelen van de CAO ICK zijn tot standaard bepaald in onze arbeidsovereenkomsten;
  • Jaarlijkse indexering van de beloning
  • Vaste eindejaarsuitkering
  • Uitgebreide overwerkregeling
  • Vrijstellen voor ouderschap en mantelzorg
 • Wij ondernemen vanzelfsprekend binnen de normen van de ILO/OESO;
 • Wij hebben een projectsamenwerking met DZB Leiden waarbij mensen met een arbeids- beperking of een verdere afstand tot de arbeidsmarkt ingezet worden;
 • Wij zijn een erkend leer- werkbedrijf