Ontzorging van Server en Storage Support Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Veiligheidsregio

2200

Medewerkers

160

Virtuele servers

Introductie Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een overheidsorganisatie die namens de 15 gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening. In een veiligheidsregio werken de hulpdiensten en gemeenten intensief samen en bieden professionele hulp en bescherming tegen risico’s en bedreigingen. Er wordt nauw samengewerkt met politie, waterschappen, het Havenbedrijf, de Milieudienst DCMR en het Openbaar Ministerie.

Dit samenwerkingsverband resulteert in kortere lijnen, directe afstemming, heldere bevoegdheden en daarmee een gestroomlijnde hulpverlening aan de burger. Met andere woorden: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond met haar 2200 medewerkers, waarvan groot aantal vrijwilligers, is het kloppende hart van de rampen- en crisisbeheersing in de regio.

Crisiscommunicatie heeft een belangrijke plaats in de incidentbeheersing. De maatschappelijke component van een incident wordt met de snelle ontwikkelingen van communicatiemiddelen en de 24-uursmaatschappij steeds nadrukkelijker op de kaart gezet. Vanuit het WPC in Rotterdam zorgt een ops-team van ruim 15 mensen voor de beschikbaarheid van de werkplekinfrastructuur, inmiddels bestaande uit ruim 160 virtuele servers.

Uitdagingen

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond werkt al heel wat jaren intensief samen met HET IT voor de facilitering van NetApp-storage en HPE blade-servers ten behoeve van de virtuele werkplekken. De persoonlijke contacten en de opgebouwde vertrouwensrelaties tussen beide partijen vormden de aanleiding voor de invulling van de supportcontracten van NetApp en HPE. Al snel bleek dat de standaard supportovereenkomsten van deze vendoren de kritische behoefte van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond niet volledig konden borgen. De opdracht om kosten te besparen zorgde er bovendien voor dat een 24×7 on-site garantie simpelweg te duur werd. De flexibiliteit en daadkracht van HET IT boden de oplossing: maatwerk met reparatie én proactieve swap van de cruciale hardwarecomponenten.

Oplossing

Risico- en crisisbeheersing en vakbekwaamheid zijn de kerncompetenties van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De IT-partner dient dus minimaal over dezelfde kerncompetenties te beschikken. Een zeer belangrijke factor in de invulling van de hardware-supportrol en de keuze voor HET IT in deze, is echter zeker ook het inlevingsvermogen en de flexibiliteit die HET IT liet zien in de interpretatie van de behoefte en de beantwoording van de vraagstelling. Standaard supportopties als reparatie en vervanging op ‘Next Business Day’, zijn onvoldoende voor een organisatie waarin het om minuten en seconden gaat en waar mensenlevens op het spel staan. HET IT heeft dan ook in nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een supportinvulling op maat ingevuld, die volledig past binnen de doelstelling van de Veiligheidsregio, inclusief avond- en weekenddiensten.

Resultaat

De samenwerking tussen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en HET IT verliep volgens Eugene van Gent, senior ICT netwerkbeheerder bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, dusdanig prettig en professioneel, dat er echt sprake is van ontzorging op het gebied van fysieke server en storage support. De kritieke beschikbaarheid van alle systemen wordt op deze manier gewaarborgd.

Waldo van Dijk - HET IT

Waldo van Dijk

Directeur Services

Meer weten over dit project?

Heeft u vragen over dit project of over onze dienstverlening? Wij vertellen u er graag meer over.