HET IT sluit raamovereenkomst met diverse Zuid-Limburgse gemeenten én Provincie Limburg.

Gemeenten Zuid Limburg

HET IT heeft middels een openbare Europese aanbestedingsprocedure een raamovereenkomst gesloten met diverse Zuid-Limburgse gemeenten én Provincie Limburg voor de dienstverlening omtrent de levering van alle hard- en software op het gebied van werkplekken en datacenter

De aanbesteding betreft een gezamenlijk aanbesteding en bestaat naast Gemeente Sittard-Geleen, die als penvoerder optreedt, uit de gemeenten Heerlen, Maastricht, Stein, Beek, Gulpen-Wittem en Provincie Limburg.

De opdracht is in 7 percelen onderverdeeld, te weten: Netwerk, Storage & Back-up, Serverpark, Werkplekken, Mobile Devices, Software en Hybride vergadertechnieken. Voor de percelen 1 tot en met 3 én perceel 6 waren we in het verleden al geselecteerd. In deze nieuwe aanbesteding zijn we voor alle 7 de percelen geselecteerd, waarbij we met Foxx AV uit Roermond een samenwerking aangaan voor de levering van hybride vergadertechnieken (perceel 7).

De looptijd van deze raamovereenkomst is 48 maanden. Per deelnemende dienst zal per perceel een seperate raamovereenkomst worden gesloten. We zijn erg verheugd met deze definitieve gunning en kijken uit naar een wederom prettige samenwerking met alle betrokken partijen.