HET IT consolideert infrastructuren Servicecentrum MER

ServiceCentrum MER - Case Study

3

Gemeenten

1

Platform voor centraal beheer

Introductie Servicecentrum MER

De gemeenten krijgen steeds meer taken opgelegd vanuit de landelijke en provinciale overheid. Ook de kwaliteitseisen van de inwoners nemen toe; zij willen snel en accuraat geholpen worden. Om aan deze eisen te voldoen, werken steeds meer kleine gemeenten samen. Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen werken samen in het Servicecentrum MER. Het Servicecentrum voert namens de gemeenten taken uit op het gebied van vergunningen, toezicht, handhaving en op het gebied van participatie, zorg en ondersteuning. Daarnaast verzorgt het Servicecentrum de bedrijfsvoering voor de drie gemeenten.

Uitdagingen

Voor de dienstverlening richting gebruikers en interne klanten werd er gebruikgemaakt van verschillende storageplatformen: Dell EMC Unity 300 (Gemeente Roerdalen), HPE 3PAR (Gemeente Echt-Susteren) en een IBM Storwize (Gemeente Maasgouw). Dit heeft ertoe geleid dat er vier afzonderlijke IT-infrastructuren waren, namelijk die van de drie gemeenten en die van het Servicecentrum zelf. Het ontbrak in deze omgeving vooral aan uniformiteit, capaciteit en performance. Ook het beheer werd steeds complexer door de aanwezigheid van verschillende hardware, dashboards en monitoringtools, waardoor er minder tijd en ruimte overbleef om nieuwe projecten van de grond te krijgen.

Oplossing

Voor de consolidatie van de afzonderlijke infrastructuren heeft HET IT de verouderde storageplatformen teruggebracht tot één gezamenlijk platform dat als onderlaag moet dienen voor het centrale beheer van de drie gemeenten. HET IT heeft hiervoor een vernieuwde storage aangedragen en geïnstalleerd. Ook de gevirtualiseerde omgevingen van de drie gemeenten draaien ondertussen op het nieuwe storageplatform. Het netwerk is met switches opnieuw ingericht en gesegmenteerd, daarnaast is ook de oudere access-laag vervangen en zijn de firewalls geconsolideerd. De vervangende hardware is door het Servicecentrum ingeruild en door HET IT met gecertificeerde apparatuur gewiped.

Resultaat

De wisselwerking tussen de klant, vendoren en HET IT verliep uitermate soepel en het project is binnen de afgesproken tijdslijnen en binnen het budget gerealiseerd. Servicecentrum MER heeft nu een oplossing waarbij het beheer vanaf één modern platform veilig en centraal geregeld kan worden en waaruit gemeenten direct kunnen worden aangesproken zonder tussenkomst van verschillende toegangssystemen.

Patrick van der Vliet

Patrick Van der Vliet

Directeur HET IT Zuid

Meer weten over dit project?

Heeft u vragen over dit project of over onze dienstverlening? Wij vertellen u er graag meer over.