24/7 gedrag meten; gezondheid, klimaat en voeding optimaliseren

Serket varkens
▲ Dit kleurige beeld toont de verschillende activiteiten van de biggen volgens de analyse van de Serket-tool. © Serket

Ieder varken individueel volgen en op basis daarvan sneller en effectiever ingrijpen. Start-up Serket gebruikt hiervoor camera’s en kunstmatige intelligentie. Zodat het klimaat beter is te sturen net als de voeding met als doel gezondere dieren en nog minder antibioticagebruik.

Een varkenshouder en zijn medewerkers hebben tijdens de dagelijkse werkzaamheden en controlerondes maar korte tijd om ieder individueel dier te controleren. Veel meer dan een paar seconden per dier zijn het niet. Met camera’s en kunstmatige intelligentie kun je volgens Kristof Nagy, oprichter en CEO van Serket dan ook de varkenshouder heel goed ondersteunen bij het constateren van veranderingen en het nemen van de juiste beslissingen.

Met behulp van de camera’s en de kunstmatige intelligentie is het platform van Serket erin getraind om individuele varkens te kunnen herkennen. Die individuele varkens zijn vervolgens ook een tijd lang te volgen met een zekerheid van 90 tot 95 procent.

Met behulp van de kunstmatige intelligentie is dan het gedrag van het individuele dier te bepalen: is het lopen, eten, drinken, staan of niet actief gedrag (liggen) of vechten.

Daarbij heeft Serket de afgelopen jaren de gegevens over het gedrag van miljoenen varkens verzameld. Net als de gegevens over bijvoorbeeld voer- en wateropname.

Met kunstmatige intelligentie zijn hier patronen in te herkennen die wijzen op veranderingen die noodzaken tot ingrijpen. ‘Als je bijvoorbeeld ziet dat de dieren twee keer zoveel gaan drinken en het activiteitsniveau daalt, dan kan dit duiden op hittestress in die afdeling of dat hok. De varkenshouder kan dan zijn klimaatregeling daarop aanpassen, voordat dit ook tot echte problemen leidt als een lagere voeropname en groei.’

Om een goede voorspelling te kunnen maken van mogelijke problemen heeft Serket de gegevens verzameld van het gedrag en dergelijke in diverse regio’s met diverse klimaten met meerdere huisvestingssystemen en van vijf verschillende rassen. Dat betreft dan bijvoorbeeld Topigs Norsvin en DanBred, maar ook andere en kleine fokkerij-organisaties. Kleine verschillen in gedrag tussen die rassen hebben daardoor geen invloed op de interpretatie van de gegevens.

Dierengezondheid verder verbeteren

Een belangrijk doel van Serket is om de gezondheid van de varkens verder te verbeteren. Een hogere gezondheid betekent immers dat er minder antibiotica nodig zullen zijn om zieke dieren te genezen en het kan de uitval op het varkensbedrijf flink beperken.

Kleine veranderingen in gedrag, voer- en wateropname kunnen al aangeven dat er een mogelijk gezondheidsprobleem aan zit te komen. ‘Door dan direct in te grijpen met een ander voer, de watervoorziening te controleren, het klimaat aan te passen of eventueel de inzet van pijnstillers of ontstekingsremmers en dergelijke zijn de echte gezondheidsproblemen dan nog te voorkomen’, stelt Nagy. ‘Dat betekent dat de technische resultaten als groei en voerconversie niet achteruit hoeven te gaan en er minder uitval is. En je kunt dus je antibioticaverbruik verder verlagen. Dat is nodig omdat antibioticagebruik uiteindelijk kan leiden tot resistentie waardoor deze antibiotica niet meer goed werken om ziekten bij dier en/of mens aan te pakken.’

Een betere diergezondheid betekent ook een indirecte verbetering van het dierenwelzijn. ‘Het continue bewaken van het gedrag zal ook het dierenwelzijn op een directe manier verhogen’, stelt Nagy. ‘Als de software bijtgedrag constateert bij de dieren zal het de varkenshouder waarschuwen. Die kan dan direct maatregelen nemen om een escalatie van bijtgedrag en daarmee welzijnsproblemen te voorkomen. En dat voorkomt dan ook weer gezondheidsproblemen en antibioticagebruik. Want als de varkens elkaar niet bijten zijn er geen wonden die kunnen ontsteken en behandeld moeten worden.’

Camera boven ieder hok

Voor een goede werking is het advies om boven ieder hok in de stal een camera te plaatsen die het gedrag van de dieren 24 uur per dag, 7 dagen in de week observeert. Met minder camera’s werkt het systeem ook, maar hoe meer camera’s hoe nauwkeuriger de informatie is die de varkenshouder krijgt.

De camera’s zijn via glasvezelkabels verbonden met een server. Serket werkt hierbij samen met HET IT. Dit bedrijf levert kleine, snelle servers van Lenovo die de gegevens verwerken. Ze komen vervolgens in de cloud terecht waar Serket de gegevens interpreteert en waar nodig waarschuwingen doorgeeft aan de varkenshouder.

Een varkenshouder kan voortdurend de gegevens op zijn computer of smartphone inzien. Op het dashboard krijgt hij een overzicht van alle locaties waar Serket is geïnstalleerd. In een grafiek ziet de varkenshouder dan bijvoorbeeld een overzicht van de verschillende activiteiten van de varkens : eten, drinken, bewegen of agressief gedrag. In een oogopslag is daardoor een verandering van gedrag zichtbaar.

‘Als de Serket-software bijtgedrag constateert zal het de varkenshouder waarschuwen, die kan dan direct ingrijpen en erger voorkomen’

De gegevens van Serket zijn te koppelen aan het bestaande managementprogramma dat de varkenshouder heeft. Alle gegevens worden opgeslagen in de cloud en zijn via een pdf op te vragen. Papierwerk is zo overbodig. Serket biedt daarbij overzichten van bijvoorbeeld het voerverbruik, de voerconversie en voerkosten per afdeling en per stal.

De Serket-tool voor de herkenning van diergedrag kost 2,20 euro per dier per jaar. Daarvoor krijgt de varkenshouder 24 uur per dag de camera-analyse en de bijbehorende waarschuwingen en inzichten in het diergedrag. Daarbij hoort ook een training en ondersteuning en de noodzakelijke upgrades. Voor de camera’s kunnen partners van Serket zorgen op basis van een driejarig abonnement voor 1,10 euro per dier. Met daarbij gedurende die drie jaar garantie op de camera’s en het toevoegen van camera’s afgestemd op toekomstige behoefte.

Ingrijpen bij hittestress

Merkt het Serket-platform hittestress op bij de varkens dan is het uiteraard zaak om het klimaat aan te pakken. Daarnaast kan het helpen om de dieren met een gericht supplement te ondersteunen. Serket werkt hiertoe samen met Kanters in het Project Pig Forte. Dat is bedoeld om op basis van de waarnemingen door de kunstmatige intelligentie van Serket gericht voedingssupplementen aan de varkens te geven voor een beter dierwelzijn, diergezondheid en prestaties.

Een van die supplementen die Kanters hiertoe heeft ontwikkeld is Aeroforte. Neemt het systeem van Serket hittestress waar bij de varkens dan krijgen ze dit supplement via drinkwater of voer toegediend. Met behulp van de waarnemingen van het Serket-platform is dan het effect van deze toediening te meten en daarmee nog beter af te stemmen op de specifieke behoefte en de diergezondheidsstatus van het bedrijf.

Meer weten over AI- en edge-technologie van NVIDIA en Lenovo?

Agrarisch technologiebedrijf Serket ontwikkelde in samenwerking met NVIDIA en Lenovo een AI-systeem voor het herkennen van ziektes bij vee. Benieuwd hoe edge-technologie uw organisatie verder kan helpen? Wij vertellen u er graag meer over!