Levering en voorraadbeheer

Voor verscheidene relaties beheerst HET IT het volledige proces van beheer van werkplekapparatuur inclusief lifecycle (en –image)management en houdt HET IT een zogenoemde grijpvoorraad aan zodat haar klanten verzekerd zijn van korte levertijden.